top of page
ESPY TALK | The North Wales Project

Published June 21st 2021.

Ethan-7.jpg

Join photographer's Ethan Beswick & Robert Law of the North Wales Project, and celebrate the launch of their latest virtual exhibition 'Deffrwch Cymru Cysglyd'.

The team are delighted to be hosting our fourth Espy Talk of the season with Ethan Beswick and Robert Law of The North Wales Project. Formed in 2019 and comprising 5 photographers based in, or with a connection to, North Wales, the project aims to amplify the best in documentary photography from the area. In a region whose landscape images understandably dominate, the project aims to balance the pictorial narrative by documenting communities, people, less-observed places, or re-interpreting common stereotypes. The group held their first exhibition in Oriel Colwyn in early 2020 and continue to promote excellence in regional documentary photography via their social media channels. The group recently presented to the RPS North Wales Region in a series of inspirational talks.

Ethan and Robert will be discussing their most recent project, Deffrwch Cymru Cysglyd, a virtual exhibition responding site specifically to the North of Wales through playful observation. The work tracks the transition of a dormant, torpid North Wales as it emerges tentatively out of an enforced slumber.

Robert Law is a photographer based in North Wales. His practice concerns documentary photography, capturing both rural and urban environments and the people within them. Robert was shortlisted for the Urbanautica Institute Awards 2020, Portrait of Britain 2019 and the British Photography Awards 2019. He founded The North Wales Project in 2019 to encourage and show the best documentary photography in the region.

The landscape and its occupiers are intrinsically linked. Our surroundings, both built and natural act as a framework from which we construct our social identity. This relationship between the environment and the people within is the primary focus of Ethan Beswick’s practice. Prior to studying Photojournalism at Swansea College of Art, Ethan trained as a quantity surveyor, which has given a unique insight into the built environment, architecture, and the impact of materials and processes used to sculpt the world we live in. This fascination inspires the drive to delve deeper into the psychological consequences of urbanisation and globalisation.

The talk will be held via zoom on Wednesday 30th of June, 7:30 pm (gmt).

To join the talk please book through the link below. 

https://www.eventbrite.co.uk/e/160054614661

We hope you can join us!

DEFFRWCH CYMRU CYSGLYD | The North Wales Project

Published June 21st 2021.

RobertLaw-4.jpg

Ethan Beswick & Robert Law to showcase their latest collaboration, Deffrwch Cymru Cysglyd in ESPY’s online gallery.

ESPY are excited to present Deffrwch Cymru Cysglyd, a site responsive collaboration between photographers Ethan Beswick & Robert Law. Featuring new images, the work tracks the transition of a dormant, torpid North Wales as it emerges tentatively out of an enforced slumber. Integral to this emergence was the recognition of how crucial social interaction, interpersonal relationships and the role of the creative process of photography is. Not only identifying and detailing the human condition, but providing a community and support network for those who choose to participate.

As well as practicing as photographers, Ethan and Robert are also members of The North Wales Project. Formed in 2019 and comprising 5 photographers based in, or with a connection to, North Wales, the project aims to amplify the best in documentary photography from the area. In a region whose landscape images understandably dominate, the project aims to balance the pictorial narrative by documenting communities, people, less-observed places, or re-interpreting common stereotypes. The group held their debut exhibition in Oriel Colwyn in early 2020 and continue to promote excellence in regional documentary photography via their social media channels. The group recently presented to the RPS North Wales Region in a series of inspirational talks.

 

The exhibition will launch in our virtual gallery on Wednesday 30th of June.

 

There will also be the opportunity to hear Ethan and Robert discuss the thoughts behind the show, and their individual and collaborative practice in our next talk at 7:30pm, Wednesday 30th of June via zoom.

 

To join the talk book a ticket here.

@thenorthwalesproject

TIROEDD MEWNOL | Patricia Ziad

Published May 20th 2021.

Phrame - Image.JPG

Bydd y ffotograffydd di-gamera, Patricia Ziad yn arddangos ei gweithiau tirlun diweddaraf yn ein oriel ar-lein.

 

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bydd ein trydydd sioe rithwir yn cynnwys gwaith artist a ffotograffydd, Patricia Ziad, a'i chyfres o weithiau cemigramau yn ymateb i'r dirwedd.

 

Ffotograffydd / arlunydd yw Patricia Ziad ac mae'n gweithio o'i stiwdio ym Mhenarth. Mae'n arbenigo mewn ffotograffiaeth ddogfennol a phrosesau amgen. Mae gan Patricia MA gyda rhagoriaeth mewn Ffotograffiaeth Ddogfennol o USW Casnewydd. Yn 2013 enillodd Wobr Myfyriwr Artist y Flwyddyn Cymru. Hi oedd cadeirydd Celfyddydau Menywod Cymru o 2015-18. Mae detholiad o'i gwaith i'w weld ar hyn o bryd yn 'Ode to Anna' gyda Phrame Wales yng Nghanolfan Gelf Llantarnam Grange ac roedd hi'n arddangoswr yn arddangosfa Phrame “Everywoman” yn y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Mae'r gwaith yn yr arddangosfa yn ymgorffori cynefindra agos Patricia â'r gofodau, gweadau a phatrymau a welir yng nghefn gwlad Cymru, a sut maen nhw'n cael eu dangos yn ei dychymyg trwy'r broses o ddefnyddio cemigramau - techneg mae hi wedi treulio blynyddoedd yn ymchwilio ac yn arbrofi gyda, lle mae'n defynddio deunyddiau gwrthsefyll a cemegau ffotograffeg draddodiadol  i greu delwedd ar bapur sy'n sensitif i olau.

 

Bydd yr arddangosfa'n lansio ddydd Gwener 21ain o Fai yn ein horiel ar-lein .

 

I weld mwy o waith Patricia cliciwch yma .

 

INNER LANDSCAPES | Patricia Ziad

Published May 19th 2021.

patricia2.jpg

Welsh Cameraless Photographer, Patricia Ziad showcases her latest landscape works in ESPY's Online Gallery

We are delighted to announce that our third virtual show will feature the work of Wales based artist and photographer Patricia Ziad, and her series of chemigrams works responding to the landscape.

Patricia Ziad is a photographer/artist and works from her studio in Penarth. She specialises in documentary photography and alternative processes. Patricia has an M.A. with a distinction in Documentary Photography from USW Newport. In 2013 she won the Welsh Artist of the Year, Student Award. She was chair of Women’s Arts Wales from 2015-18. A selection of her work is currently on show in ‘Ode to Anna’ with Phrame Wales in Llantarnam Grange Art Centre and she was an exhibitor in the Phrame exhibition “Everywoman” in the Senedd, the National Assembly of Wales. 

 

Works in the exhibition embody Patricia's close familiarity with the spaces, textures and patterns seen in rural Wales, and how they are resonated in her imagination through the process of using chemigrams - a technique that she has spent years researching and experimenting with where resists and traditional dark room chemicals are used to create an image on light sensitive paper. 

The exhibition will launch on Friday 21st of May in our online gallery

To see more of Patricia's work click here

RED HEAT | Igor Tereshkov

Wedi cyhoeddi ar Ebrill 12fed 2021. 

igor_image.JPG

Bydd Igor Tereshkov, enillydd gwobr ESPY Photo Award 2019 yn dangos ei gwaith diweddaraf, RED HEAT mewn arddangosfa rithwir, yn agor ar lein ar yr 16eg o Ebrill.

 

Mae Igor Tereshkov yn arlunydd a ffotograffydd o rhanbarth Moscow (g.1989, Energodar). Astudiodd ffotograffiaeth ddogfennol a ffotonewyddiaduraeth, yn Ysgol Ffotograffiaeth Fodern Docdocdoc yn Saint-Petersburg, yng nghwrs graddedig 2019. Gweithio mewn cyfryngau cymysg gan gynnwys ffotograffiaeth ddogfennol, arbrofi gyda gwahanol brosesau lluniau a chyfryngau. Mae Igor yn aml yn ymchwilio i themâu amgylchedd, ecoleg a'r anthroposen.

 

Gall gweld yr Arddangosfa trwy'r linc yma .

 

SGWRS ARTIST: 28ain o Ebrill, 7: 30yp (gmt).

 

Gwefan: igortereshkov.com

Instagram: @tereshpoto

 

WALLS OF PUTIN | Eduard Korniyenko

Published April 12th 2021.

Eduard Korniyenko Image.jpg

Bydd Eduard Korniyenko, enillydd gwobr ESPY Photo Award 2019 yn cynnwys ei gwaith diweddaraf, WALLS OF PUTIN mewn arddangosfa rithwir, yn agor ar lein ar yr 16eg o Ebrill.

 

Fe'i ganed  Korniyenko yn Stavropol, Rwsia, ym 1974 a daeth yn ffotograffydd proffesiynol yn 2000. Yn 2002 ymunodd ag Undeb Newyddiadurwyr Rwsia. Ar hyn o bryd mae Korniyenko yn ohebydd lluniau amser llawn ar gyfer asiantaeth newyddion ranbarthol Pobeda26 ac yn Ffotograffydd Contractwr REUTERS. Mae ei waith fel ffotonewyddiadurwr wedi canolbwyntio ar ddatblygiadau yng Ngogledd y Cawcasws, sydd wedi profi gwrthdaro ethnig a rhyngddiwylliannol ac ansefydlogrwydd gwleidyddol ac economaidd.

 

Gall weld yr arddangosfa trwy'r linc yma .

 

SGWRS ARTIST: 21ain o Ebrill, 7: 30yp (gmt).

 

Gwefan: www.eduardkorniyenko.com

Instagram: @ ed.korniyenko

 

 

 

 

ESPY Features

Published April 4th 2021.

icon for insta.jpg

Mae ESPY bellach yn ceisio dangos mwy o gyflwyniadau instagram.

 

Am fwy o fanylion ar sut i gyflwyno, cliciwch yma .

 

 

 

 

bottom of page